تجلیل از مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

در گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور که در تهران برگزار شد، از مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به عنوان روابط عمومی برتر تجلیل شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل