اگر بیاید و نباشم؟

حسن شکیب زاده: ز طرفی آمار نشان می‌دهد در میان این پدران و مادران چشم انتظار، آنانی که نشانی از پیکر مطهر فرزندان شان ندارند، طول عمر کمتری نسبت به سایر والدین سایر شهدا دارند و این شاید به خاطر اشتیاق آنان در رسیدن به فرزندانشان است. آن هم در عالمی که اولین شفیع‌شان آنانند. و اما اینکه این روزها و با گذشت سه دهه از پایان جنگ تحمیلی و چهار دهه از انقلاب ۵۷، با تقدیم بیش از ۸۵۰ هزار شهید، جانباز و آزاده، کدام بهره نصیبمان شده و خواهد شد، بماند. اما گذری در آثار مکتوب بجا مانده از فرماندهان متجاوز حزب بعث عراق، حکایت از واقعیتی دارد که نشان از دوراندیشی و تحلیلهای اندیشمندانه ی رهبری است که هدایت‌های راهبردی‌اش سرنوشت این واقعه‌ی تاریخی را به نفع ملت بزرگ ایران و اسلام، رقم زد.
ارسال شده توسط صفاری | متن کامل