همراهی تشکل های مردم نهاد در صیانت از منابع طبیعی ضروری است

نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: همراهی و تعامل مردم و تشکلهای مردم نهاد در حفظ و صیانت از منابع طبیعی لازم و ضروری است و باید برای فرهنگ سازی آن در جامعه اقدام کرد.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل