معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: برترین فعالین فرهنگی و هنری عفاف و حجاب در قزوین معرفی شدند

معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: برترین فعالین فرهنگی و هنری عفاف و حجاب در قزوین ٣ بخش کتابخوانی، تولید محتوای فضای مجازی و تالیف کتاب معرفی شدند
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل