جشنواره « درّ زرین» با معرفی نفرات برتر به ایستگاه پایانی رسید

جشنواره فرهنگی و هنری « درّ زرین» با معرفی نفرات برتر در ٣ بخش کتابخوانی، فرهنگی و کتاب برتر به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، جشنواره فرهنگی و هنری« درّ زرین» با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل