معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین: دستگاه ها به تعهد خود در اجرای طرح نماد عمل کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: دستگاه های یازده گانه ای که متعهد به اجرای طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) هستند باید بیش از این به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل