مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین :عرضه کنندگان محصولات فرهنگی معتمدین اداره ارشاد هستند/ نظارت بر فعالیت های عرصه فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: عرضه کنند گان محصولات فرهنگی و بازی های رایانه ای به عنوان فعالین فرهنگی معتمد اداره ارشاد هستند و باید در مسیر رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی در این حوزه همکاری کنند
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل