قزوین سومین استان دانشگاهی کشور/ نقد کارآمد مدیران از کلیدی‌ترین نقش‌های دانشگاه است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بی‌شک یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقش‌های چنین دانشگاهی نقد کارآمد مدیران، برنامه‌ها و ارائه راهکار برای موضوعات مختلف است و در کنار آن خدمت‌رسانی باید لحاظ شود و در حوزه بحث‌های سیاستی و بنیادین ورود کند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل