تحصن معلمان؛ تکذیب یا حمایت!/ آموزش پرورش با تمام قوا پیگیر مطالبات است

خبر تحصن معلمان در اعتراض به پائین بودن میزان حقوقشان این روزها در فضای مجازی منتشرشده است، برخی از معلمان استان قزوین نیز عکس و خبر مبنی بر تحصن معلمان قزوینی به خبرگزاری ایسنا ارسال کردند و خواستار پیگیری مطالباتشان شدند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل