استقبال با شکوه و تاریخی مردم شهر شال از شهید مدافع حرم «حمید محمدرضایی»

به گزارش خبرنگار ما مراسم تشیع و تدفین پیکر مطهر سردار شهید مدافع حرم، «حمید محمدرضایی» با استقبال باشکوه و تاریخی مردم شهرستان بوئین زهرا و شهر شال برگزار شد
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر