اعضاء هیات مدیره و بازرسان دفتر منطقه ای وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ استان قزوین معرفی شدند

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان دفتر منطقه ای ویژه وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ استان قزوین برگزار شد و اعضاء هیات مدیره و بازرسان مشخص شدند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل