مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین: پوشش مردم باید بیانگر ارزش ها و فرهنگ جامعه باشد

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: پوشش جامعه باید بیانگر ارزش ها و فرهنگ های آن جامعه باشد در حالی که امروز پوشش حاکم بر جامعه ما از فرهنگ و ارزش های ما فاصله گرفته است.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل