مدیر امور استانها،جشنواره مد و لباس کشور:انجمن های تخصصی مد و لباس در استانها فعال می شوند

مدیر امور استانها،جشنواره مد و لباس کشور گفت: انجمن های تخصصی مد و لباس به منظور ساماندهی به فعالیت های عرصه مد در استانها فعال می شوند.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل