هرگونه اقدام عمرانی در محدوده عرصه و حریم اثر طبیعی دره و صخره‌های اندج تا تعیین ضوابط حفاظتی ممنوع است

ممنوعیت اجرای هرگونه اقدام عمرانی در محدوده عرصه و حریم اثر طبیعی دره و صخره‌های اندج تا تعیین ضوابط حفاظتی این اثر از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور به استاندار قزوین ابلاغ شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل