مسئولان قضایی استان در راستای تشدید نظارت ها از نمایشگاه بهاره قزوین بازدید کردند

رییس کل دادگستری، دادستان و مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین در راستای تشدید نظارت ها توسط دستگاه قضایی از نحوه عرضه ارزاق عمومی، قیمت اجناس و کیفیت کالاها از نمایشگاه بهاره قزوین بازدید کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل