مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: توسعه فعالیت های فرهنگی در مرکز بخش ها، شهرها و روستاها از اولویت های فرهنگی استان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به توسعه آسیب های فرهنگی بیان کرد: متاسفانه آسیب ها و تهاجم فرهنگی تا دورترین نقاط کشور نفوذ کرده است در حالی که فعالیت های فرهنگی ما هنوز در مراکز متمرکز مانده است و بر همین اساس توسعه فعالیت های فرهنگی در روستاها از اولویت های فرهنگی استان است
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل