مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: لباس ملت ها، بیانگر مفاهیم ارزشی و فرهنگی جامعه است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به استقبال مردم استان از جشنواره مد و لباس اسلامی استان قزوین گفت: لباس ملت ها، بیانگر مفاهیم ارزشی و فرهنگی در هر جامعه ای است و امروز جامعه ما در حوزه مد و لباس نیازمند برنامه ریزی است.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل