دادستان قزوین هشدار داد: برخورد قاطعانه با اخلال‌گران امنیت در چهارشنبه آخر سال

دادستان قزوین گفت: با افرادی که بخواهند در ایام پایان سال و در مراسم‌هایی که برای شادی مردم است آن را به تهدیدی برای مردم تبدیل کرده و امنیت جامعه را دچار اخلال کنند برخورد می‌کنیم.
ارسال شده توسط رحیمی | متن کامل