دادستان قزوین هشدار داد: برخورد قاطعانه با اخلال‌گران امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با افرادی که بخواهند در ایام پایان سال و در مراسم‌هایی که برای شادی مردم است آن را به تهدیدی برای مردم تبدیل کرده و امنیت جامعه را دچار اخلال کنند بدون اغماض برخورد می‌کنیم.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل