چهارشنبه سوری را با بی احتیاطی به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، صادق چگینی: چهارشنبه آخر سال و تحمیل هزینه‌های سنگین به بخش بهداشت و درمان، خانواده‌ها و عوارض ماندگار جراحت‌ها مانند نابینایی، قطع دست و پا، سبب شده است که در روزهای پایانی سال آموزش خانواده‌ها در اولویت کار برخی نهادها قرار گیرد و مخاطب اصلی برای کاهش این سوانح باشند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل