نهاده طیور در تصرف آقای «م»/ تهران به‌مثابه دیوی، مرغ‌ها را می‌بلعد!

در این گزارش به بررسی دغدغه‌ها و مطالبات صنف مرغداران استان قزوین پرداخته شده است تا شاید به گوش مسئولان امر رسیده و برای پیگیری و حل آن قدمی مؤثر بردارند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل