حضور فرماندار بویین زهرا ،بخشدارشال و معاونین فرماندار در تشیع سردار حمید محمدرضایی

حضور رحمانی فرماندار شهرستان بویین زهرا به همراه معاونین و بخشداران تابعه در مراسم تشیع پیکر پاک سردار شهید مدافع حرم حاج حمید محمد رضایی در شهر قزوین. ۹۷/۱۲/۱۴
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشدااری شال | متن کامل