پرونده تخلفات میراث فرهنگی در مرحله کارشناسی است/ بازگشایی اماکن تاریخی با رعایت ضوابط قانونی منعی ندارد

دادستان قزوین گفت: پرونده تخلفات میراث فرهنگی قزوین در نیمه راه کارشناسی است تا به دادسرا منتقل شود.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل