مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدار کرد

جلسه مشترک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با مدیرکل آموزش و پرورش استان به منظور افزایش هماهنگی در حوزه فرهنگ و آموزش در قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل