رویای آبی سه کتاب خاطره را تاپایان سال منتشرمی کند

دکترآرش شایسته نیا ، مدیر انتشارات ” رویای آبی” با اعلام خبر فوق افزود : این انتشارات سه کتاب ” هوشنگ ” ، ” خوئینی ” و ” میوه چین ” را که ازآثار حسن شکیب زاده است را منتشر خواهد کرد . وی گفت : کتاب ” خوئینی ” مجموعه خاطرات یاران و همراهان شهید ابوالفضل خوئینی ؛ کتاب ” میوه چین ” زندگی نامه و مجموعه خاطرات شهید علی میوه چین و کتاب ” هوشنگ ” مجموعه خاطرات جانباز سرافراز عمران تقفی است .
ارسال شده توسط هفته نامه مادران ودختران | متن کامل