تأثیرات کاندیداتوری احتمالی سالار قاسمی در انتخابات مجلس!

از نگاه سیاسی باید گفت طیفی که قاسمی خود را به آن وابسته می‌داند یا برآمده از آن است، طیفی است که در سال‌های اخیر به عنوان جریان اعتدال در کشور و قزوین مطرح بوده است و اگر چه این تیم در قزوین نمود خاصی نداشته و همواره اصلاح‌طلبان مجال عرض اندام به این طیف نداده‌اند، اما حضور در انتخابات مجلس به نوعی مهم‌ترین آوردگاه سیاسی برای رقابت با جریان‌های دیگر است که بدون شک این حضور موجب تحت الشعاع قرار گرفتن سبد آراء اصلاح‌طلبان و احیانا بخشی از اصولگرایان خواهد شد.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل