دفتر وزارت خارجه در قزوین تعطیل شد!

برخی خبرها از تعطیلی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قزوین حکایت دارد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل