صف‌های توزیع گوشت به کرامت انسانی خدشه وارد می‌کند/ پشت میزنشینی مدیران تمام شود

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: حقوق شهروندی و کرامت انسانی با این وضعیت در توزیع که مردم از صبح وارد صف برای خرید گوشت و مرغ شوند و درنهایت با دست‌خالی برگردند، خدشه‌دار و نادیده گرفته می‌شود لذا باید تدبیر درستی برای حل این موضوع انجام شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل