چهل و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد در روز شنبه ۱۱اسفندماه۹۷ در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل