مبارزه با سن مادر در ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : پیش بینی می شود در سال زراعی جاری مبارزه با سن مادر در ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان انجام شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل