مدیران جسور، قاطع و با برنامه، کو؟

با نگاهی به گذشته‌ی عملکرد فرهنگی استان، درمی‌یابیم که جسارت در مدیریت، نه تنها پیشرفتی حاصل نکرده، بلکه باعث و بانی‌ خانه‌نشینی صاحبان افکار و اندیشه‌های تاثیرگزار بر آداب و رسوم و فرهنگ این سرزمین بوده و هست. در باب قاطع بودن هم همین بس که به محض اینکه مدیری بر صندلی انتصابی تکیه می‌زند، بایستی برای حفظ و تداوم حکومتش، قاطعیت که هیچ، بلکه حداقل‌های داشته و دانایی‌هایش را هم فراموش کرده و تابع روزمره‌گی و تحقق ضرب‌المثل معروف «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت (مدیران شو)»، شود! و اما در باب برنامه داشتن مدیران، انصافا و به درستی تاکنون کدام یک از مدیران در سطوح مختلف و قبل از گرفتن حکم و نشستن به پشت میز ریاست، دارای برنامه بوده و یا هستند و آیا شده است که برای سپردن پست های مدیریتی به آنان، طلب برنامه کرده و بر اساس داشتن برنامه آنها را به مدیریت مردم بگماریم؟ متاسفانه طی چهل سال گذشته و امروزه هم، بزرگترین مشکل جامعه‌ی مدیریتی ما بی‌برنامگی آنان و دستگاه‌های اجرایی شان برای اداره ی امور مردم بوده است؟
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل