مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان دیدار کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با آیت الله اسلامی نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان و امام جمعه شهر تاکستان دیدار کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل