دانشگاه جامع علمی کاربردی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشور در میان ۱۲ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت

کتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ استان گفت: امسال و سال گذشته از مراکز نوآوری دانشگاه، ایده‌هایی در نمایشگاه دستاوردهای فناوری کشور شرکت کرده بودند که دانشگاه جامع علمی کاربردی را در میان ۱۲ دانشگاه برتر کشور قرار داد. مدرسان و دانشجویان می‌توانند در این مراکز نوآوری از حمایت‌های دانشگاه استفاده و ایده‌های خود را تجاری‌سازی کنند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین | متن کامل