به منظور بررسی وضعیت اتباع خارجی در شهر اقبالیه جلسه ای با حضور عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه برگزار شد

در این دیدار که در دفتر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد عشایری با اشاره به ضرورت ساماندهی جمعیت هر سکونتگاه شهری بالاخص انطباق رفتاری اقلیت اتباع خارجی با شرایط اجتماعی و قواعد حاکم با حفظ هویت خود اتباع خارجی افزود : با توجه به افزایش جمعیت به نسبت تناسب هندسی بالاخص شتاب فزاینده و قابل رشد جمعیت اتباع خارجی و بعضاً عدم انطباق و عدم تناسب آن با شرایط و امکانات و زیر ساخت ها و به تبع آن پیامدهایی چون نارضایتی قاعدتا عقلانی و منطقی است تا ساماندهی لازم دراین حوزه بعمل آید
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین | متن کامل