کمپ گردشگری بامسان میزبان اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی

تور گردشگری اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی که با هدف بازدید و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی به شهر قزوین سفر کردند، در مجموعه اقامتی- پذیرایی بامسان واقع در بوستان ملی باراجین اقامت و در این مجموعه پذیرایی شدند.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل