مدیر جدید شرکت شهرک های کشاورزی استان قزوین معرفی شد

طی حکمی از سوی علی اشرف منصوری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور محمد رضا حسینی به عنوان مدیر جدید شرکت شهرک های کشاورزی استان قزوین منصوب شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل