رییس کل دادگستری استان قزوین: بحران آب در کشور نیازمند عزم ملی است

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: منابع آب کشور با کمبود مواجه است ولی قبل از بحران آب باید زنگ خطر مدیریت آن را هشدار دهیم.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل