مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: بزرگداشت چهره های شاخص و بزرگان قزوین مهمترین برنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: یکی از مهمترین اهداف و برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد بزرگداشت چهره های شاخص در بین علما، فرهنگیان، اندیشمندان و بزرگان این شهر هنر و فرهنگ خواهد بود.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل