در جلسه ای باحضور گروسی فرماندار شهرستان البرز از زحمات وتلاشهای بانوان شاغل و همسران همکاران تقدیر بعمل آمد

رضا گروسی " فرماندار شهرستان البرز ، در جلسه تقدیر از بانوان شاغل در فرمانداری و همسران آقایان ضمن تاکید بر نقش و جایگاه رفیع بانوان در اعتلای اهداف جامعه از اهمیت دولت به نقش و جایگاه بانوان یاد کرد و افزود : نقش آفرینی بانوان در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است .
ارسال شده توسط اكرام | متن کامل