فرماندار شهرستان تاکستان در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح کرد : آموزش و پرورش نقش بسزایی در ارتقاء سطح تعلیم وتربیت فرزندان و آینده سازان برعهده دارد.

مهندس رضا طاهری فرماندارشهرستان تاکستان طی سخنانی به جایگاه ارزشمند و رفیع معلمان در جامعه اشاره و اظهار داشت : آموزش و پرورش شهرستان تاکستان به لحاظ وجود فرهنگیان با تجربه و متعهد از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار بوده که نقش بسزایی در ارتقاء سطح تعلیم وتربیت فرزندان و آینده سازان شهرستان دارند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل