آقاسید مهدی، حاجی زاده‌ی فرهنگ قزوین باش!

همه این موارد را بیان کردم تا بگویم "آقا سید مهدی، حاجی زاده‌ی فرهنگ قزوین باش»! سردار حاجی زاده صنایع موشکی را متحول کرده است و راز موفقیت خود را، اطاعت عملی از ولایت فقیه می‌داند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل