رییس شوراهای حل اختلاف استان قزوین: پنج پرونده قتل در قزوین منجر به رضایت شد

رییس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: پنج پرونده قتل از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق شورای حل اختلاف استان به رضایت و صلح و سازش ختم شده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری شهرستان البرز | متن کامل