برای شرکت در مراسم روز وکیل مدافع معاون امور حقوقی رئیس جمهور وارد استان قزوین شد

خانم دکتر جنیدی معاون امور حقوقی رئیس جمهور جهت سخنرانی در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع، به استان قزوین سفر کرده است.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل