دکتر رحمانی فرماندار بوئین زهرا:شورای آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت بسیار موثر است

هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا به ریاست رحمانی فرماندار با حضور قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان، انصاری بخشدار رامند و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل