شورای اداری بخش شال به ریاست خضری بخشدار و مسئولین ادارات تابعه بخش:

شورای اداری بخش شال به ریاست خضری بخشدار و مسئولین ادارات تابعه بخش: سید مهدی خضری :ضمن برنامه ریزی و آمادگی لازم جهت ورود به ایام تعطیلات سال جدید،دستگاه ها نسبت به بهره گیری مطلوب از امکانات و توان موجود در جهت ارائه خدمات به مردم و مسافرین نوروزی موظف هستند. خضری اظهار داشت:پذیرش مسئولیت در این برهه خاص زمانی امری خطیر و سرنوشت ساز برای هر حوزه می باشد لذا ضمن حسن تعامل با مراجعه کنندگان بعنوان سرلوحه کاری،باسعه صدر و روی باز نسبت به نقدهای سازنده و بدور از تخریب اقبال داشته باشید.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشدااری شال | متن کامل