معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد: وجود ۴۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به وجود ۴۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور گفت: حرکت بزرگی در بین جوانان شکل گرفته به طوریکه نسل جدیدی از کارآفرینان در حال تولد هستند.
ارسال شده توسط باذوق | متن کامل