استاندار قزوین: مشکل اصلی در بحث تولیدات خانگی، بازاریابی است

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در امر بازاریابی گفت: مشکل اصلی در بحث تولیدات خانگی موضوع بازاریابی است.
ارسال شده توسط رحیمی | متن کامل