دکتر رحمانی فرماندار بوئین زهرا:آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را برای تربیت نسل های آینده ساز کشور دارد

صبح روز سه شنبه ۷ اسفندماه، خیراله رحمانی مدیر کل آموزش پرورش استان قزوین در خصوص پیگیری مسائل مربوط به آموزش و پرورش و طرح موضوعات مرتبط بویژه مشکلات، آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا و مکانهای آموزشی شهرستان با علی رحمانی فرماندار بویین‌زهرا دیدار کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل