دکتر رحمانی فرماندار بوئین زهرا:مهارت آموزی مقوله ای است که همواره مورد توجه نظام های آموزشی پیشرفته قرار دارد

با حضور رحمانی فرماندار بویین‌زهرا، نادری بخشدار بخش مرکزی، قهرمانی مدیر آموزش و پرورش نمایشگاه و بازارچه درس،کار و فن آوری در آموزشگاه پیام انقلاب شهر بویین‌زهرا افتتاح شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل