مهندس فرخزاد : کمیته‌های خدمات‌رسان عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان باید ایده ویژه و طرح متفاوت برای اجرای برنامه‌های نوروز ۹۸ داشته باشند.

مهندس فرخزاد معاون امور عمرانی و نایب رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان تاکید کرد: هر یک از کمیته‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان باید با طرح متفاوت و ایده ویژه برای میزبانی شایسته از گردشگران نوروزی در جلسات ستاد حاضر شوند.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل